Ako si vytvoriť životopis.

Ako si napísať životopis

Kvalitne vypracovaný životopis je mnohokrát vstupenkou k získaniu zamestnania, či už vo Vašom okolí, alebo v zahraničí.

Akým spôsobom ho môžete napísať, aby zamestnávateľa zaujal?

Poďme sa na to v skratke pozrieť. Dozviete sa, ktoré údaje je dôležité v životopise uviesť a na konci nájdete i vzor na stiahnutie.

Najideálnejšou voľbou je štruktúrovaný životopis. Jeho najdôležitejšie časti sú:

– osobné údaje

– fotka (nie je povinná, no slušná fotka dáva väčšie šance sa umiestniť)

– vzdelanie (uvádza sa od posledného dosiahnutého vzdelania)

– kurzy a školenia, ak ste niektoré absolvovali

– pracovné skúsenosti (uvádzajú sa od poslednej pracovnej skúsenosti, aj tej, ktorá ešte trvá)

– znalosti

Na záver môžete doplniť informáciu, v akej oblasti či lokalite prácu hľadáte.

Pred podpisom tiež pripíšte, že súhlasíte so spracovaním osobných údajov v danej spoločnosti.

Pred odoslaním je výborné si celý životopis znovu skontrolovať. Viete tak predísť prípadným gramatickým chybám či preklepom.

Vzor životopisu si môžete stiahnuť TU.