Tím Universal Consulting

Náš tím

Je pre nás veľmi dôležité, aby k nám mali kandidáti dôveru. My tiež musíme veriť, že sú naši kandidáti seriózni a skutočne dobrí pracovníci. Vzťah a dôvera musí byť obojstranná.

Lucia Henčelová

Zakladateľka a výkonná riaditeľka spoločnosti

Akvizície, manažment, rozvoj spoločnosti

Michaela Rozembergová

Náborový konzultant a koordinátor projektu

Nábor, administratíva a podpora projektov pre Nemecko, Švajčiarsko (pracovníci v priemysle, zdravotnícky personál).

Tereza Hanzlíková

  Náborový konzultant 
    a koordinátor projektu

      Nábor, administratíva 
       a podpora projektov 
        pre Holandsko. 

Ivana Černáková

Náborový konzultant a koordinátor projektu

Nábor, administratíva a podpora projektov pre Veľkú Britániu (pracovníci v logistike).

Zuzana Polozsányiová

Náborový pracovník pre pobočku Dunajská Streda

Nábor, administratíva a podpora projektov pre Veľkú Britániu, Nemecko.

Hajnalka Kocsis

Náborový pracovník pre pobočku Dunajská Streda

Nábor, administratíva a podpora projektov pre Nemecko.

Mária Bieleschová

Front Office Manager

Administratíva, podpora marketingu, podpora pre náborových konzultantov, komunikáciu s úradmi, a front office.

Patrícia Husárová

Náborový konzultant 
    a koordinátor projektu

      Nábor, administratíva 
       a podpora projektov 
        pre Holandsko 
    (kvalifikovaní pracovníci).

   

Gordanka Lioara Negrut

  Náborový konzultant 
 a koordinátor projektu

     

Nábor, administratíva 
a podpora projektov.

  

Spokojní uchádzači hovoria za nás

Ku každému kandidátovi pristupujeme individuálne. My nesprostredkujeme len prácu, my sa o našich ľudí príkladne staráme.

Pozrieť referencie