Nezaradené
274

Opätovné zvýšenie minimálne mzdy v Holandsku! Od Júla budete zarábať viac!

Holandsko je jednou z mála krajín, ktorá počas roka 2x zvyšuje minimálnu mzdu. Od 1. júla 2024 vstúpi v Holandsku do platnosti zvýšenie minimálnej mzdy, čo predstavuje významný krok smerom k zlepšeniu životných podmienok pre nízkopríjmových pracovníkov. Tento krok je odpoveďou na neustále rastúce náklady na život, ktoré ovplyvňujú širokú časť populácie.

Detaily zvýšenia

Podľa nového nariadenia bude minimálna mzda pre dospelého pracovníka (od 21 rokov) zvýšená na 2 020€ mesačne, čo je nárast oproti predchádzajúcej hodnote 1 934€. Táto zmena sa dotkne približne 600 000 pracovníkov, čo predstavuje asi 8% pracovnej sily v krajine. Minimálna mzda sa zvýši z 13,27 na 13,68 v hrubom.

Prečo sa zvyšuje minimálna mzda?

Holandská vláda sa rozhodla zvýšiť minimálnu mzdu z niekoľkých dôvodov:

  1. Inflácia: Zvýšené životné náklady, najmä ceny bývania a energií, nútia vládu k zvyšovaniu minimálnej mzdy, aby pomohla pracujúcim pokryť základné potreby.
  2. Sociálna spravodlivosť: Zvýšenie minimálnej mzdy je krok smerom k zníženiu príjmovej nerovnosti a zabezpečeniu, že aj tí s najnižšími príjmami majú dôstojný životný štandard.
  3. Ekonomická stimulácia: Vyššie príjmy pre nízkopríjmových pracovníkov môžu podporiť spotrebu a tým aj celkovú ekonomiku.
Najnovšie články

Podobné príspevky