Holandská výplatná páska – rozumiete jej ?

 

Naši kandidáti sa často na nás obracajú s otázkou, ako je to vlastne s hrubou a čistou mzdou v Holandsku a aké údaje vlastne výplatná páska obsahuje ?

 

Spravili sme pre vás krátky prehľad.

 

Hrubá verzus čistá mzda

Hrubá mzda (bruto salaris) je brutto mzda pred zdanením a odrátaním ďalších položiek.

Čistý príjem (nettoloon) je mzda, ktorú Vám Váš zamestnávateľ zašle na váš bankový účet každý týždeň alebo mesiac.

Príspevok na dovolenku

Ako doplnok k štandardnej mesačnej mzde dostanete v mesiaci máj príspevok na dovolenku, ktorý predstavuje približne 8,33 % z vašej ročnej mzdy. Niekedy si zamestnávateľ rozdelí túto sumu na 12 častí a príspevok na dovolenku je súčasťou výplatnej pásky v každom mesiaci.

Okrem tohto príspevku ponúkajú niektorí zamestnávatelia aj rôzne výkonnostné bonusy vyplácané mesačne, kvartálne, či ročne.

Konkrétne údaje, ktoré sa dajú vyčítať z výplatnej pásky

V hornej časti pásky sa nachádzajú osobné údaje:

 • Periode – za ktoré obdobie je výplatná páska vystavená,
 • Personeelsnummer – číslo zamestnanca,
 • Salaris/ uurloon – hrubá mzda pred zdanením,
 • Bijz.tarief/heffingskorting (ja) – daňová tarifa (percentuálna)/daňový bonus (áno),
 • Verzekerd voor WW, WIA, ZW, Zvw – na ktoré sociálne poistenie zamestnanec prispieva,
 • Datum in dienst – dátum začiatku zamestnania,
 • Burgerservicenummer (BSN) – holandské identifikačné číslo,
 • Functieomschrijving – popis zamestnania.

Uprostred výplatnej pásky sa nachádza zloženie mzdy:

 • Omschrijving – definícia,
 • (Normale) gewerkt uren – (normálny) počet odpracovaných hodín,
 • Salaris – hrubá mzda v pomere k odpracovaným hodinám,
 • Brutoloon – hrubá mzda pred zdanením a odrátaním ostatných položiek,
 • Sociale verzekeringen (SV) – príspevky do sociálnej poisťovne,
 • Reiskostenvergoeding – preplatenie cestovných nákladov,
 • Nettoloon – čistá mzda po zdanení, stiahnutých a preplatených položkách. Táto suma je poslaná na váš bankový účet.

Ďalej v tejto časti nájdete výšku vášho poistenia odvedeného do zdravotnej poisťovne, či strhnutý poplatok za ubytovanie, ak vám ho poskytuje zamestnávateľ.

A nájdete tu aj číslo bankového účtu, na ktorý je mzda vyplácaná.

V spodnej časti výplatnej pásky sa uvádza:

 • (Opgebouwd) vakantiegeld – (akumulovaná) dovolenka (v hodinách) a
 • Cumulatief – mzda a odvody zo mzdy kumulujúce sa od začiatku zamestnania.

Výplatné pásky z Holandska si dôkladne uschovajte

V prípade, že ukončíte pracovný pomer v Holandsku, môže byť pre vás veľmi užitočná práve vaša posledná výplatná páska. Niekedy totiž zamestnávateľ z rôznych príčin nie je ochotný vystaviť svojmu zamestnancovi ročné zúčtovanie (Jaaropgaaf). Lenže chýbajúci Jaaropgaaf môže výrazne spomaliť, alebo aj celkom znemožniť vašu snahu o podanie daňového priznania a potenciálne vrátenie daní z Holandska.

Veľmi dôležité Prvou pomocou pri chýbajúcom ročnom zúčtovaní je vaša posledná výplatná páska. Vo väčšine prípadov sa v spodnej časti alebo na druhej strane pásky nachádzajú kumulatívne údaje o vašich príjmoch, odvodoch zo mzdy a bonusoch. Teda sú to všetky údaje potrebné na to, aby ste si dokázali požiadať o vrátenie daní.

O tie môžete požiadať aj prostredníctvom nášho partnera Taxback.

Zdroj: TJ-Legal, s.r.o.

Štítky: 2022, Bruttolohn, BSN, daň z príjmu, dane, Holandsko, Jaaropgave:, Lucia Henčelová, minimálna mzda, mzdová kalkulačka, netto mzda, práca, práca bez jazyka, práca v zahraničí, pracovné ponuky, SOFI, Uchádzači, Universal Consulting, vrátenie daní, výplatná páska, výpočet dane, zahraničie, zamestnanie
Najnovšie články

Podobné príspevky