Poznáte hlavné fakty o mzde v Nemecku? Vypočítajte si čistý príjem (rok 2022)

 

Chystáte sa pracovať do Nemecka, alebo už pracujete a radi by ste sa dozvedeli informácie o daniach a odvodoch, daňových triedach a základných pojmoch? Čítajte ďalej.

Čo má vplyv na výšku zdanenia v Nemecku?

Najväčší vplyv na to, koľko daní v Nemecku odvediete má zaradenie do daňovej triedy a výška zárobku.

Daňových tried je šesť a zvýhodňujú manželov a rodiny s deťmi – predovšetkým tie, ktoré sú odkázané iba na jeden príjem.

Daňové triedy:

  1. Slobodné osoby (vrátane: rozvedených, vdov, vdovcov) bez detí;
  2. Jednotlivci, ktorí vychovávajú dieťa / deti, nie sú vydaté / ženatí (tiež rozvedení, vdovy / vdovci)
  3. Vydaté osoby, jediný zárobok v rodine alebo zárobok druhý; prvá osoba musí patriť do daňovej triedy 5 a zarábať menej ako druhá.
  4. Ženatí ľudia – zarábajúci druhý zárobok – zarábajúci rovnaký alebo podobný zárobok;
  5. Pozri triedu III
  6. S ďalšou daňovou kartou – pre ďalší služobný pomer (t.j. pre ďalšiu zarábajúcu osobu v rodine).

Daňová trieda je vždy uvedená na daňovom preukaze.

Daň z príjmu je progresívna, to znamená, že čím viac zarábate, tým viac daní zaplatíte. Preto zamestnanci, ktoré majú nízke príjmy sú zvýhodnení.

Zamestnanci v spolkových krajinách bývalého západného Nemecka odvádza navyše tzv. príplatok solidarity, ale od roku 2021 už iba s príjmom nad 6200 €/mesiac. Príplatok solidarity bol zavedený na obnovu krajín bývalého východného Nemecka po znovuzjednotení krajiny.

Dobrovoľne sa môžete prihlásiť na platenie cirkevnej dane. Tú vám budú strhávať z výplaty, pokiaľ uvediete svoje náboženstvo pri prihlásení na pobyt v Nemecku. Jej výška sa v jednotlivých spolkových krajinách líši.

Aké sú odvody zamestnanca v Nemecku z hrubej mzdy? (pre rok 2022):

zdravotné poistenie (Kranken­versicherung): 7,3 % + príplatok (Zusatzbeitrag) podľa Vašej zdravotnej poisťovne, z ktorého odvádzate polovicu. Výšku si zistíte v jednotlivých poisťovniach.

dôchodkové poistenie (Renten­versicherung): 9,3 % 

sociálne poistenie pre prípad nezamestnanosti (Arbeitslosen­versicherung): 1,20 %

sociálne poistenie pre prípad odkázanosti na dlhodobú starostlivosť (Pflege­versicherung): 1,525 % + 0,35 % příplatek pro bezdětné (Kinderlosenzuschlag)

daň z príjmu (Lohnsteuer): líši sa v závislosti od daňovej triedy a výšky hrubej mzdy

príplatok solidarity (Solidaritätszuschlag zkráceně “Soli”): iba v spolkových krajinách bývalého západného Nemecka pre zamestnancov s príjmom nad 6200 €/měsíc

cirkevná daň (Kirchensteuer): dobrovoľná, jej výška sa v jednotlivých častiach Nemecka líši.

Radi by ste si vypočítali Vašu čistú mzdu?

Pre výpočet čistej mzdy je najjednoduchšie využiť online kalkulačku. Je ich dostupných niekoľko a môžete využiť napríklad nettolohn.de.

Váš čistý zárobok  závisí od daňovej triedy, príslušnosti k cirkvi, či počtu detí.

Stačí vyplniť niekoľko údajov. My Vám ponúkame výklad ku daňovej kalkulačke:

Preklad Poznámky k vyplneniu
Bruttolohn Hrubá mzda Zapíšte hrubú mzdu v €
Abrechnungszeitraum Zúčtovacie obdobie Uveďte, či st v prvej kolonke vyplnili hrubú mzdu za mesiac (Monat) alebo za rok (Jahr)
Abrechnungsjahr Zúčtovací rok Väčšinu nás zaujíma predošlí rok, pokiaľ áno, nechajte 2021
Ihre Steuerklasse Vaša daňová trieda Zvoľte daňovú triedu, pokiaľ neviete, ponechajte 1 (tam sú najvyššie dane)
Zahlen Sie Kirchensteuer Platíte cirkevnú daň? Vyplníte áno-nie
Ihr Bundesland Vaša spolková krajiny Vyberte zo zoznamu
Krankenversicherung Zdravotné poistenie Nechajte vyplnené gesetzlich pflichtversichert (tzn. povinné poistenie)
Krankenversicherungssatz Sadzba zdravotného poistenia Vyberte svoju zdravotú poisťovňu, Váš príplatok sa objaví automaticky
Haben Sie Kinder? Máte deti? Vyberte áno-nie
Renteversicherung Dôchodkové poistenie Nechajte vyplnené gesetzlich pflichtversichert (tzn. povinné poistenie)
Arbeitslosenversicherung Poistenie pre p prípad nezamestnanosti Nechajte vyplnené gesetzlich pflichtversichert (tzn. povinné poistenie)
Wöchentliche Arbeits­stunden Pracovný týždeň Uveďte koľko hodín pracujete, napr. 40
Anzahl Gehälter pro Jahr Počet výplat za rok Nechajte 12
PLZ o. Ort Ihres Arbeitgebers PSČ alebo mesto Vášho zamestnávateľa Máte uvedené v Pracovnej zmluve
Ihr Beruf Vaše zamestnanie Uveďte Vašu pracovnú pozíciu
Branche des Unternehmens Pobočka spoločnosti Uveďte prevádzku, kde pracujete
Geschlecht (Frau, Man) Pohlavie Uveďte (žena, muž)

 

Kliknite na Berechnen . Následne sa Vám objaví výpočet Vašej čistej mzdy a výška jednotlivých odvodov.

Uvedené hodnoty v %, sú uvedené ako súčet %, ktoré odvádza zamestnanec (AN – Arbeitnehmer) a zamestnávateľ (AG – Arbeitgeber).

Po kliknutí na modré písmo aj vedľa jednotlivých položiek sa Vám % sčítajú.

V absolútnych hodnotách v € sú uvedené jedine Vaše odvody a dane.

Viete koľko by ste chceli zarábať v čistom?

Prekliknite si teda hneď v prvej kolonke v  daňovej kalkulačke z Bruttolohn na Wunschnettolohn. Zadáte mzdu, ktorú si predstavujete v čistom a kalkulačka Vám vyráta hrubú mzdu, ktorú musíte zarobiť.

Zdroj: Hodnoty pro rok 2022, zdroj: nettolohn.de

 

Štítky: 2022, Abrechnungsjahr, Abrechnungszeitraum, Bruttolohn, daň z príjmu, dane, daňové triedy, minimálna mzda, mzdová kalkulačka, Nemecko, netto mzda, práca, sprostredkovateľská agentúra, Universal Consulting, výpočet dane, zahraničie
Najnovšie články

Podobné príspevky